adw. Rafał Wojciechowski
adw. Zuzanna Kanke

ZESPÓŁ

Postępowanie wyjaśniające w obecnym kształcie bardziej przypomina postępowanie karne niż administracyjne. Jednocześnie osobom wzywanym nie przysługują uprawnienia z kodeksu postępowania karnego dotyczące podejrzanego. Należałoby się zastanowić, czy wskazane osoby powinny korzystać z gwarancji podobnych do podejrzanego, które pozwoliłyby zachować proporcjonalność pomiędzy uprawnieniami Komisji Nadzoru Finansowego a osób wezwanych.


Kliknij i czytaj więcej w serwisie prawo.pl

Zobacz także: