Oferowanie udziałów w sieci grozi odpowiedzialnością karną

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która wyłącza możliwość pozyskiwania przez spółki z o.o. kapitału w drodze crowdfundingu, może utrudnić życie także syndykom czy komornikom próbującym sprzedać udziały dłużnika. Kliknij i czytaj więcej w serwisie dgp.pl