adw. Rafał Wojciechowski
adw. Zuzanna Kanke

ZESPÓŁ

Serwis #Przestępstwa giełdowe jest dedykowany wszystkim, którzy interesują się zagadnieniami insider tradingu oraz manipulacji instrumentami finansowymi. Nasi eksperci na bieżąco komentują wydarzenia rynkowe oraz publikują informacje o przebiegu postępowań dotyczących nieprawidłowości na rynku kapitałowym.

Nasz zespół składa się z ekspertów z zakresu prawa karnego, prawa rynku kapitałowego oraz maklerów. Tworzymy jedyny w Polsce doświadczony i wyspecjalizowany zespół, który szeroko i dogłębnie podejmuje sprawy o charakterze karnym lub sankcyjnym, których podstawą są zachowania inwestycyjne nazywane insider tradingiem lub manipulacją instrumentami finansowymi.

 • sporządzanie analiz i opinii prawnych dotyczących zachowań inwestycyjnych pod kątem możliwości ich identyfikacji, nałożenia sankcji lub wszczęcia postępowania karnego;
 • identyfikacja zgodności działalności z prawem podmiotów obecnych na rynku kapitałowym lub finansowym pod kątem posiadanych zgód i zezwoleń;
 • analiza prawidłowości prowadzonej komunikacji z inwestorami lub promocji instrumentów finansowych, produktów finansowych lub usług;
 • audyty działalności pracowników lub współpracowników, a także identyfikacja niepożądanych zachowań operacyjnych lub inwestycyjnych w toku wykonywanej działalności;
 • analiza procedur podejmowania decyzji inwestycyjnych pod kątem zgodności z prawe oraz praktykami rynku;
 • wsparcie w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu mitygacji ryzyka wpisu na Listę Ostrzeżeń Publicznych lub w celu ochrony interesów osób uczestniczących w czynnościach;
 • reprezentacja w postępowaniach sankcyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
 • reprezentacja lub obrona w sprawach karnych z zakresu prawa rynku kapitałowego;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu naszych specjalizacji.
 • sporządzanie analiz i opinii prawnych dotyczących zachowań inwestycyjnych pod kątem możliwości ich identyfikacji, nałożenia sankcji lub wszczęcia postępowania karnego;
 • identyfikacja zgodności działalności z prawem podmiotów obecnych na rynku kapitałowym lub finansowym pod kątem posiadanych zgód i zezwoleń;
 • analiza prawidłowości prowadzonej komunikacji z inwestorami lub promocji instrumentów finansowych, produktów finansowych lub usług;
 • audyty działalności pracowników lub współpracowników, a także identyfikacja niepożądanych zachowań operacyjnych lub inwestycyjnych w toku wykonywanej działalności;
 • analiza procedur podejmowania decyzji inwestycyjnych pod kątem zgodności z prawe oraz praktykami rynku;
 • wsparcie w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu mitygacji ryzyka wpisu na Listę Ostrzeżeń Publicznych lub w celu ochrony interesów osób uczestniczących w czynnościach;
 • reprezentacja w postępowaniach sankcyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
 • reprezentacja lub obrona w sprawach karnych z zakresu prawa rynku kapitałowego;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu naszych specjalizacji.

ZESPÓŁ

Wielopoziomowa sprawa wobec podmiotu nadzorowanego, zainicjowana przez Prezesa UOKiK, która pociągnęła za sobą wszczęcie postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz postępowania karne. Kancelaria doradzała na każdym z etapów postepowań, włączając w to następnie postępowanie restrukturyzacyjne, celem zapewnienia jak największego zaspokojenia inwestorów. Doradztwo obejmowało również wsparcie członków zarządu i mitygację ich osobistej odpowiedzialności.

Postępowanie wyjaśniające przed Komisją Nadzoru Finansowego, o którym klient dowiedział się z przestrzeni publicznej. Praca kancelarii polegała na identyfikacji problemu, włączeniu się w postępowanie, a następnie przyjęcie stanowiska merytorycznego. W dalszej kolejności kancelaria wspierała klienta w ramach przesłuchań oraz aktywnie uczestniczyła w dalszym postępowaniu, celem zarządzenia ryzykiem złożenia zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Spółka publiczna otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego zapytanie związane z transakcjami członka jej organu w zw. z potencjalnym naruszeniem przepisów Rozporządzenia MAR. W imieniu członka organu dokonaliśmy analizy sytuacji i przygotowaliśmy pismo do Komisji informujące o identyfikacji naruszenia oraz złożyliśmy wniosek o poprzestaniu na pouczeniu. Komisja przychyliła się do wniosku i sprawa została rozwiązana bez uszczerbku dla klienta.

Klient zidentyfikował na swoich rachunku maklerskim potencjalne zachowania, które mogły stanowić manipulację instrumentami finansowymi. Zespół kancelarii opracował analizę rachunku i na podstawie danych dostarczonych od klienta oraz publicznych informacji wskazał kwalifikację konkretnych zleceń oraz transakcji. Na tej podstawie została opracowania strategii obrony.

Wielopoziomowa sprawa wobec podmiotu nadzorowanego, zainicjowana przez Prezesa UOKiK, która pociągnęła za sobą wszczęcie postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz postępowania karne. Kancelaria doradzała na każdym z etapów postepowań, włączając w to następnie postępowanie restrukturyzacyjne, celem zapewnienia jak największego zaspokojenia inwestorów. Doradztwo obejmowało również wsparcie członków zarządu i mitygację ich osobistej odpowiedzialności.

Postępowanie wyjaśniające przed Komisją Nadzoru Finansowego, o którym klient dowiedział się z przestrzeni publicznej. Praca kancelarii polegała na identyfikacji problemu, włączeniu się w postępowanie, a następnie przyjęcie stanowiska merytorycznego. W dalszej kolejności kancelaria wspierała klienta w ramach przesłuchań oraz aktywnie uczestniczyła w dalszym postępowaniu, celem zarządzenia ryzykiem złożenia zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Spółka publiczna otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego zapytanie związane z transakcjami członka jej organu w zw. z potencjalnym naruszeniem przepisów Rozporządzenia MAR. W imieniu członka organu dokonaliśmy analizy sytuacji i przygotowaliśmy pismo do Komisji informujące o identyfikacji naruszenia oraz złożyliśmy wniosek o poprzestaniu na pouczeniu. Komisja przychyliła się do wniosku i sprawa została rozwiązana bez uszczerbku dla klienta.

Klient zidentyfikował na swoich rachunku maklerskim potencjalne zachowania, które mogły stanowić manipulację instrumentami finansowymi. Zespół kancelarii opracował analizę rachunku i na podstawie danych dostarczonych od klienta oraz publicznych informacji wskazał kwalifikację konkretnych zleceń oraz transakcji. Na tej podstawie została opracowania strategii obrony.

Publikacje