adw. Rafał Wojciechowski
adw. Zuzanna Kanke

ZESPÓŁ

adw. dr Anna Grochowska-Wasilewska

adw. dr Anna Grochowska-Wasilewska

Adwokat | Starszy prawnik
Specjalizuje się w sprawach procesowych oraz doradztwie z zakresu compliance. Doradza i reprezentuje klientów w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych, a także dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych.
Doradza spółkom prawa handlowego w kwestiach dotyczących odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz w zakresie compliance w ramach ich organizacji.
Adiunkt w Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca akademicki. W 2020 roku z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. “Zakład ubezpieczeń jako podmiot uważany za pokrzywdzonego w procesie karnym”. Autorka licznych publikacji z zakresu postępowania karnego.