adw. Rafał Wojciechowski
adw. Zuzanna Kanke

ZESPÓŁ

adw. Zuzanna Kanke

adw. Zuzanna Kanke

Adwokat | Certyfikowany oficer AML | Ekspert w zakresie odpowiedzialności członków zarządu
W kancelarii realizuje zadania bieżącej obsługi prawnej klientów biznesowych z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z odpowiedzialnością kadry zarządzającej i przedsiębiorców dotyczącą przestępstw na rynku finansowym.
Realizuje projekty dotyczące wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom oraz doradztwa w sprawach zgodności korporacyjnej. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, compliance, a przede wszystkim AML, posiadając duże doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W ostatnim czasie zrealizowała szereg szkoleń z zakresu AML.