adw. Rafał Wojciechowski
adw. Zuzanna Kanke

ZESPÓŁ

adw. Rafał Wojciechowski

adw. Rafał Wojciechowski

Adwokat | Szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego | Dyrektor biura Warszawa
Specjalista w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz compliance i sfery regulacyjnej instytucji finansowych.
Od 2011 roku na bieżąco obsługuje spółki publiczne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i banki.
W ramach swojej praktyki łączy ogromną wiedzę z doświadczeniem zdobytym we współpracy z biznesem, w tym z liderami sektorów finansowego i rynku kapitałowego w Polsce, a także klientami zagranicznymi. Specjalizuje się w szczególności w sprawach wymagających szczegółowej wiedzy i ekwilibrystki argumentacyjnej w ramach postępowań cywilnych, karnych oraz postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.