adw. Rafał Wojciechowski
adw. Zuzanna Kanke

ZESPÓŁ

Wiktoria Licha

Wiktoria Licha

Prawnik | AML Compliance Officer
W ramach codziennej praktyki w kancelarii, opracowuje strategie w sprawach karnych-gospodarczych, przygotowuje oraz weryfikuje wewnętrzną dokumentację AML instytucji obowiązanych.
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Posiada certyfikat AML Compliance Officer uzupełniony o elementy sankcyjne oraz z zakresu KYC.