adw. Rafał Wojciechowski
adw. Zuzanna Kanke

ZESPÓŁ

apl. adw. Denis Jankowski

apl. adw. Denis Jankowski

Aplikant adwokacki
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalizuje się w projektach z zakresu prawa karnego gospodarczego, w szczególności prawa karnego skarbowego, w tym przestępstw dotyczących karuzeli VAT, a także innych przestępstwach związanych z uszczupleniem należności publicznoprawnych. Ponadto zajmuje się postępowaniami dotyczącymi przestępstw giełdowych obejmujących analizę rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem manipulacji akcjami na GPW oraz NewConnect, jak również sporządzaniu opinii prawnych dotyczących karnoprawnej odpowiedzialności uczestników rynku.
W ramach projektów interdyscyplinarnych jest też zaangażowany w postępowania kontrolne oraz podatkowe.