adw. Rafał Wojciechowski
adw. Zuzanna Kanke

ZESPÓŁ

adw. Michał Babicz

adw. Michał Babicz

Adwokat | Partner | Szef Działu Postępowań Spornych
Prawnik procesualista z ponad 10-letnimi doświadczeniem. Założyciel Kancelarii Filipiak Babicz Legal.
Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW, New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również cyberprzestępczości.
Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów, członków zarządu, dyrektorów zarządzających - występujących w postę-powaniach karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele posiłkowi).
Osobiście staje po stronie Klientów w tego rodzaju sprawach również jako obrońca.