adw. Rafał Wojciechowski
adw. Zuzanna Kanke

ZESPÓŁ

adw. Piotr Turski

adw. Piotr Turski

Adwokat | Doradca podatkowy | Makler papierów wartościowych | Certyf. Doradca ASO NewConnect | Starszy prawnik
Specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów transakcyjnych o charakterze wierzytelnościowo-nieruchomościowym, w tym ich planowaniu – zarówno po stronie zbywców (instytucji finansowych) jak i nabywców (głównie spółek nieruchomościowych), z uwzględnieniem aspektów podatkowych.
Doradza podmiotom rynku kapitałowego w procesach finansowania, z uwzględnieniem jego strukturyzowania i zabezpieczania. Reprezentuje wierzycieli w ramach procesów restukturyzacyjnych jak również świadczy pomoc prawną w obszarze optymalizacji ich zaspokajania. Wspiera podmioty notowane na rynku giełdowym w zagadnieniach dotyczących obrotu instrumentami finansowymi.
Redaktor serwisu poświęconego wyłącznie tematyce skargi pauliańskiej - skargapaulianska.pl. Doradza podmiotom rynku kapitałowego w procesach finansowania, z uwzględnieniem jego strukturyzowania i zabezpieczania. Reprezentuje wierzycieli w ramach procesów restukturyzacyjnych jak również świadczy pomoc prawną w obszarze optymalizacji ich zaspokajania. Wspiera podmioty notowane na rynku giełdowym w zagadnieniach dotyczących obrotu instrumentami finansowymi.